Wspólna Polityka Rolna

Unia Europejska w 2010r. to 27 krajów, 495 mln ludności i 4,325mln km2 powierzchni. Obszary wiejskie zajmują 90% terytorium państw członkowskich, z czego 50% przypada na gospodarstwa rolne. Na obszarach wiejskich mieszka ponad 50% ludności, a odsetek miejsc pracy w rolnictwie wynosi 5%. Koszt WPR wynosi około 55 miliardów euro rocznie, co stanowi 40% budżetu UE i mniej niż 0,5% PKB UE.

Wspólna Polityka Rolna to promowanie zrównoważonego rolnictwa na globalnym rynku


Rola UE w zakresie rolnictwa polegała i polega na:

 

Biorąc pod uwagę zmieniające się oczekiwania unijnych obywateli, WPR w coraz większej mierze uwzględnia następujące elementy:

Na portalu znajdziesz informacje na temat europejskich i krajowych systemów jakości żywności, mechanizmów stworzonych dla rozwoju i promocji sektora produktów regionalnych i tradycyjnych oraz produktów zarejestrowanych w tych systemach:

 

Informacje na temat dwóch innych ważnych uznanych przez WPR systemów jakości żywności znajdziesz:

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Wspólnej Polityce Rolnej:

 

Zobacz także:

data publikacji: 23 czerwca 2024