Bryndza podhalańska - Podhale

Pierwszy polski produkt, zarejestrowany w KE w 2007 r.

Bryndza podhalańska jest jednym z najbardziej znanych polskich regionalnych produktów.

Miękki ser podpuszczkowy, wytwarzany na Podhalu z mleka owczego lub z mleka owczego z domieszką mleka od krowy polskiej czerwonej. Ser ma lekko pikantny, ostry i słonawy smak. Łatwo rozsmarowuje się na chlebie. 

Wyrabiany jest w bacówkach w czasie letniego wypasu owiec. Tradycje wytwarzania bryndzy sięgają XVI wieku i są związane z kulturą wędrujących wzdłuż Karpat pasterzy wołoskich. Bryndza jest jednym z najbardziej znanych polskich regionalnych produktów.

Jak dotąd (w 2009 r.) tylko 4 producentów otrzymało świadectwa jakości potwierdzające zgodnośc wytwarzania z zadeklarowaną specyfikacją. Wkrótce postaramy się podać kto wytwarza tę prawdziwą bryndzę podhalańską !

Na zdjęciach poniżej Kazek Furczoń pionier rejestracji europejskiej oscypka, bryndzy podhalańskiej i redykołki i jego wyrobu bryndza podhalańska ze "starym" znakiem ChNP (obecnie znak jest taki sam, ale czerwony).

 

Grupa producencka:

Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz

Ul. Szaflarska 93d/7

34-400 Nowy Targ

tel.: 18 226 46 21

e-mail: rzhoik@kr.home.pl

gdzie można kupić?

Autentyczną bryndzę podhalańską możemy kupić przede wszystkim na Podhalu, ale i w różnych sklepach w całym kraju. Należy zwracać uwagę na często występujące nazewnictwo zastępcze, które pojawiło się od czasu rejestracji produktu, nawiązujące do nazwy "bryndza podhalańska" . W takim przypadku jest to podróbka, a nie autentyczny produkt!
data publikacji: 23 czerwca 2024