europejskie systemy jakości we Wspólnej Polityce Rolnej

W 1992 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenia premiujące żywność wysokiej jakości związaną ze środowiskiem i tradycją, często wytwarzaną przez drobnych producentów. Oczywiście warunki bezpieczeństwa i higieny wytwarzania takich produktów muszą być zagwarantowane  w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w przypadku produktów  wytwarzanych na masową skalę.

W celu wyróżnienia produktów wysokiej jakości, zostały wprowadzone europejskie systemy certyfikowania i znakowania produktów wysokiej jakości:

 

Te znaki gwarantują konsumentowi, że nabywa produkty unikalne o jakości wyższej od przeciętnej, wynikającej ze specjalnej receptury lub surówców w przypadku GTS i ścisłego związku z obszarem wytwarzania i jego cechami w przypadku ChNP i ChOG. Unikalność i jakość są stale potwierdzane specjalnymi badniami upoważnionych jednostek certyfikujących.

Portal zawiera informacje przede wszystkim o tym podstawowym systemie europejskiej polityki jakości  artykułów rolno-spożywczych  jego zasadach oraz o produktach zarejestrowanych w tym systemie.

 

Unijne logo produkcji ekologicznej

 

Rolnictwo ekologiczne stanowi oddzielny obszerny dział wytwarzania produktów, który nie mieści się w tematyce tego portalu.
 
Prawo unijne zezwala na tworzenie krajowych systemów jakości, notyfikowanych jako takie przez Komisję Europejską. Aktualnie w Polsce są dwa takie działające systemy:

 

 

Zobacz także:

data publikacji: 23 czerwca 2024