jak wytwarzać zgodnie z przepisami ?

Produkty regionalne i tradycyjne, pomimo swej regionalności i tradycyjności, musza być jak wszystkie inne produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przepisy te są łatwiejsze do respektowania dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych, niż przepisy dotyczące produkcji masowej. Jednak i te "złagodzone" przepisy mogą wydać się producentom wytwarzającym dotychczas na potrzeby własne, a chcących spróbować swych sił w wytwarzaniu na większą skalę, nie do spełnienia.

Poniżej staramy się pokazać, że respektowanie przepisów i spełnienie odpowiednich wymagań nie jest niemożliwe !

Przeczytaj interesujący tekst "Z gospodarstwa na stół"na temat sprzedaż bezpośrednia , a MOL.

 

Zobacz także:

data publikacji: 7 czerwca 2023