agendy rządowe

Pomoc finansową można otrzymać poprzez następujące intytucje:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
- podmiot wdrażający i agencja płatnicza dla Działania 132 PROW 2007-2013, więcej informacji, bardzo jasno i szczególowo sformułowanych oraz formularze wniosków, można znaleźć na stronie ARiMR  w zakładce ARiMR/WDRAŻANE PROGRAMY/Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
- do Prezesa ARiMR składa  wniosek mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo lub  średnie przedsiębiorstwo o refundację wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych. Więcej informacji w zakładce ARiMR/pomoc krajowa/Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku...

Agencja Rynku Rolnego (ARR)  - podmiot wdrażający Działanie 133 PROW 2007-2013, więcej informacji w dziale ARR/Promocja żywności/"Promocja ze środków PROW 2007-2013". Agencją płatniczą jest ARiMR.

 

data publikacji: 7 czerwca 2023