Śliwka szydłowska - woj. świętokrzyskie

Gmina Szydłów (woj. świętokrzyskie) słynie od lat ze znakomitych, suszonych śliwek z tutejszych sadów. Śliwki szydłowskie cieszyły się wielką renomą jeszcze przed II wojną światową i sprzedawane były w wielu regionach Polski. Dawniej owoce umieszczano w ziemnych wykopach, opalanych drewnem, które z czasem zastąpione zostały tradycyjnymi suszarniami „szufladkowymi”. Śliwki rozkładane są w nich na specjalnych tacach (zwanych laskami) i poddawane skomplikowanemu procesowi suszenia, połączonemu z wędzeniem. Dzięki specyficznej technologii, owoce mają niepowtarzalną barwę i smak oraz „dymny” zapach.

Wniosek o przyznanie ChNP został złożony przez Kółko Rolnicze w Szydłowie, Spółdzielnię Producentów Owoców „DOBRYSAD” w Szydłowie oraz Stowarzyszenie Producentow Owoców w Szydłowie w 2007 r.

Producenci:

Kółko Rolnicze w Szydłowie                    
ul. Polna 1
28-225 Szydłów

Spółdzielnia Producentów Owoców „DOBRYSAD” w Szydłowie
ul. Rynek 27
28-225 Szydłów

Stowarzyszenie Producentów
Owoców w Szydłowie

ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

StowProdOwocowiWarzywwSZydlowie

gdzie można kupić?

Gmina Szydłów (woj. świętokrzyskie)
data publikacji: 7 czerwca 2023