instytucje pomocowe samorządowe i organizacje pozarządowe

Organizacje samorządowe

Organizacje pozarządowe

Ważnymi organizacjami pozarządowymi są Lokalne Grupy Działania, które często w swoich strategiach rozwoju na lata 2007-2013 wskazują na możliwości rozwoju związane z produktami tradycyjnymi i regionalnymi, ale nie zawsze przewidziały wsparcie tej dziedziny. Na ogół jednak mają możliwość wygospodarowania w swoich budżetach środków dla wspomagania rozwijających się grup producentów i promocji produktów.

data publikacji: 26 maja 2024