Jabłka łąckie

W listopadzie 2010 r. jabłka łąckie zostały zarejestrowane jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), a od 2005 r. są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Tradycje sadownicze w okolicach Starego Sącza, Podegrodzia i Łącka (woj. małopolskie) sięgają XIII wieku. Pierwsze sady zakładała tu ponoć żona Bolesława Wstydliwego, królewna Kinga. Tutejsze owoce (głównie śliwki i jabłka) sprzedawano aż do Gdańska. Łąckie sadownictwo rozwijało się pomyślnie przez wieki, czemu sprzyjali światli ludzie i doskonały mikroklimat. Te specyficzne warunki przyrodnicze sprawiają, że jabłka z Kotliny Łąckiej wyróżniają się doskonałą jakością, mają wyrazisty, kwaskowy smak, piękną barwę i są bardzo aromatyczne.

 

Grupa producencka:

Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa
Łącko 445
33-390 Łącko
Internet: www.ldo.pl
e-mail: sekretariat@ldo.pl

gdzie można kupić?

W okolicach Starego Sącza, Podegrodzia i Łącka (woj. małopolskie).
data publikacji: 23 czerwca 2024