Fasola korczyńska - woj. świętokrzyskie

Fasola Korczyńska została zarejestrowana jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)  w  lipcu 2010 r., a Perłę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo fasola korczyńska otrzymała w 2004 r.

Uprawa fasoli ma na Ponidziu (woj. świętokrzyskie) wielowiekową tradycję, jednak największą renomę zyskała sadzona od kilkudziesięciu lat w okolicach Nowego Korczyna fasola odmiany „Piękny Jaś”. Ma ona specyficzne walory, związane z tutejszym mikroklimatem. Doskonale udaje się na glebie użyźnianej co roku wylewającą Nidą – świetnie plonuje, ma bardzo okazałe ziarna od delikatnym smaku i wysokiej zawartości białka. Fasola z „korczyńskiego zagłębia” cieszy się uznaniem konsumentów w Polsce i za granicą.

 

„Fasola korczyńska” może być wytwarzana na obszarze pięciu gmin: Nowy Korczyn, Wiślica, Opatowiec, Solec Zdrój, Pacanów. Obszar ten położony jest w południowej części makroregionu Niecki Nidziańskiej oraz na Nizinie Nadwiślańskiej wzdłuż rzeki Nidy.

Fasola Korczyńska została zarejestrowana przez Stowarzyszenie Producentów Fasoli w Nowym Korczynie.

data publikacji: 30 maja 2023