wymagania higieniczno-sanitarne

Na podstawie Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych zakłady wytwarzające produkty spożywcze pochodzenia roślinnego lub niepodlegające inspekcji weterynaryjnej powinny być zatwierdzone lub zarejestrowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z obowiązku zarówno zatwierdzania, jak i rejestracji wyłączone są:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych, zwolnione są z zatwierdzania, ale podlegają rejestracji:

Więcej o dostawach bezpośrednich... (na podstawie informacji ze strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku).

data publikacji: 23 czerwca 2024