Jabłka grójeckie

Wniosek o przyznanie ChOG został złożony przez Stowarzyszenie Sadów Grójeckich w 2008 r.

Sprzedawane pod wspólną nazwa jabłka ponad 40 odmian, uprawianych na ściśle wyznaczonym obszarze powiatów województwa mazowieckiego (grójeckiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, kozienickiego, otwockiego, garwolińskiego, białobrzeskiego) oraz woj. łódzkiego (powiat rawski i skierniewicki). Region ten nazywany jest „największym sadem Europy”, o tradycjach sięgających XVI wieku. Producenci zobowiązani są przestrzegać zasad Integrowanej Produkcji (IP) lub specyfikacji GLOBALGAP (system bezpieczeństwa żywności w rolnictwie) – od przygotowania stanowiska do pakowania i etykietowania. Jabłka grójeckie mają charakterystyczne cechy (barwę, wielkość, specyficzny miąższ), związane z miejscowymi warunkami klimatycznymi i glebowymi.


Grupa producencka:

Stowarzyszenie Sadów Grójeckich

ul. Piłsudskiego 59

05-600 Grójec

 

 

 

data publikacji: 7 czerwca 2023