ubezpieczenia KRUS i ZUS

Rolnik lub domownik rozpoczynający indywidualną działalność gospodarczą ma możliwość dalszego korzystania z tańszego ubezpieczenia rolniczego KRUS (pomimo, że już w zasadzie powinien uczestniczyć w powszechnym, droższym, systemie ubezpieczeniowym ZUS ), musi jednak w tym celu sprostać następującym wymogom:

W kwietniu 2009r., ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników została znowelizowana i składki zostały uzależnione od posiadanego przez rolnika areału. Składki zostały procentowo podwyższone dla rolników posiadających powyżej 50 ha, np. rolnik posiadający 50-100 ha zapłaci teraz składkę kwartalną wyższą o 240zł.

Z życia: Składki w systemie KRUS są niższe niż składki w ZUS. Przykładowo, rolnik prowadzący firmę  i posiadający do 50 ha, zapłaci za kwartał składki do KRUS w wysokości ok. 500zł, a rolnik ubezpieczony w ZUS ok. 1850zł, czyli ponad trzy razy więcej.

data publikacji: 7 czerwca 2023