przetwory z mięsa

W tej kategorii z Polski zostały zgłoszone do rejestracji 4 produkty. W październiku 2010 r. jako 20-ty produkt została zarejestrowana kiełbasa lisiecka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), a pozostałe 3 produkty wkrótce zostaną zarejestrowane (wnioski  o rejestrację zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE). jako Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS).

W Unii Europejskiej aktualnie w tej kategorii są zarejestrowane 103 produkty:

Portugalia-36, Włochy-32, Hiszpania-12, Niemcy-8, Francja-4, Austria-2, Belgia-2, Litwa-1, Szwecja-1, Węgry-2, Irlandia-1, Luksemburg-1, Wielka Brytania-1.

Zobacz także:

data publikacji: 18 kwietnia 2024