publikacje, artykuły, informacje

1. Na tej stronie zamieszczamy linki do interesujących informacji dotyczących produktów tradycyjnych i regionalnych w WPR.

pdf-lOGO

 

Komunikat Komisji Europejskiej W sprawie polityki jakości produktów rolnych po 2013 r.

 

 

2. 30 maja 2010 r. zakończył się projekt Fundacji dla Polski promujący produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Projekt finansowany przez Wspólnotę Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

link-do-Poradnika

 

 

Poradnik dla Producentów - o tym jak wytwarzać, rejestrować i sprzedawać produkty tradycyjne i regionalne

pobierz Poradnik w PDF

 

 

 

             

link-do-folderu

 

Folder dla Konsumentów - O WPR i najlepszych polskich produktach tradycyjnych i regionalnych,

pobierz Folder w PDF

 

     

13.04.2010 r. w MRiRW odbyła się konferencja pt. "Znaczenie tradycyjnych i regionalnych produktów wysokiej jakości dla zrównoważonego rozwoju". W konferencji wzięli udział eksperci i praktycy, polscy i francuscy.
Zobacz wystąpienia z konferencji.

 

 

data publikacji: 23 czerwca 2024