prezentacje

Prezentacje z konferencji 13.04.2010 r. "Znaczenie tradycyjnych i regionalnych produktów wysokiej jakości dla zrównoważonego rozwoju".


1. Prawo Europejskie i prawo polskie, relacje Polska – UE. Polityka zrównoważonego rozwoju - Dariusz Goszczyński  MRiRW

2.  Poradnik dla producentów - prezentacja - Ewa Maczka Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska

3. Świadomość konsumentów produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce - dr Agnieszka Borowska SGGW

4. Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, ochrona i promocja poprzez wspólny znak towarowy gwarancyjny „Jakość Tradycja” - Izabella Byszewska, Henryk Wujec  - PIPRiL

5. Znaczenie produktów dla rozwoju regionu - Izabella Byszewska PIPRiL

6. Doświadczenia związane z certyfikacją i kontrolą jakości produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia na terenie woj. małopolskiego - Małgorzata Kozień WIJHARS Małopolska

7.  Budowanie marki obszaru na przykładzie produktów lokalnych i tradycyjnych z Doliny Dolnej    Wisły - dr Jarosław Pająkowski

data publikacji: 7 czerwca 2023