dofinansowanie: skąd? dla kogo? na co? ile?

1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w Działaniu 132, Działaniu 133 i Działaniu 142 zostało przewidziane specjalne wsparcie

 

 

Jaką pomoc można otrzymać ?

Na Działanie 132, do rozdysponowania do grudnia 2013 r. (lub do wyczerpania środków) zostało zarezerwowowanych 80 mln euro, bez podziału na lata czy województwa.

Na Działanie 133, również do rozdysponownia do końca roku 2013 (wdrożenie projektu musi się zakończyć się do 30.06.2015) zostało przeznaczonych 30 mln euro, bez podziału na lata czy województwa. Nie jest też określona górna granica dofinansowania o jaką może występować grupa producentów.


2.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych, przedsiębiorstwo może otrzymać refundację poniesionych kosztów  do 15 tys.zł, wydanych na przygotowanie wniosku o rejestrację ChNP, ChOG lub GTS dla pierwotnych produktów rolnych, czyli inaczej produktów nieprzetworzonych.

Pobierz dokumenty:

Więcej praktycznie o Działaniu 132 ( MRiRW)

Więcej praktycznie o Działaniu 133 ( MRiRW)

Więcej praktycznie o Działaniu 133  ( ARR)

data publikacji: 7 czerwca 2023