instytucje pomocowe samorządowe i organizacje pozarządowe

Organizacje samorządowe

  • Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.
    We wszystkich urzędach marszałkowskich istnieje stanowisko specjalisty ds. produktów  regionalnych i tradycyjnych (tylko różnie się  ono nazywa i jest ulokowane w różynych departamentach). Pracownicy urzędów marszałkowskich na ogół pomagają producentom w przygotowaniu wniosków (przede wszystkim tych o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych, ale wspomagają również działania związane z rejestracja unijną). Urząd marszałkowski dysponuje środkami, których wielkość i przeznaczenie określa Regionalny Program Operacyjny(RPO) 2007-2013. Na ogół  w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych zostały przewidziane środki na promocję regionu. Produkty regionalne i tradycyjne są coraz bardziej popularnym środkiem dla realizacji tego celu. Tak, więc warto, w przypadku organizowania bądź udziału w kiermaszach, festynach czy konferencjach, zwracać się o współfinansowanie do swojego Urzędu Marszałkowskiego.
  • Ośrodki Doradztwa Rolniczego podlegające Marszałkom. W każdym ośrodku wojewódzkim jest  na ogół kilku doradców wyspecjalizowanych w problematyce produktów regionalnych i tradycyjnych.

Organizacje pozarządowe

Ważnymi organizacjami pozarządowymi są Lokalne Grupy Działania, które często w swoich strategiach rozwoju na lata 2007-2013 wskazują na możliwości rozwoju związane z produktami tradycyjnymi i regionalnymi, ale nie zawsze przewidziały wsparcie tej dziedziny. Na ogół jednak mają możliwość wygospodarowania w swoich budżetach środków dla wspomagania rozwijających się grup producentów i promocji produktów.

data publikacji: 7 czerwca 2023