agendy rządowe

Pomoc finansową można otrzymać poprzez następujące intytucje:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
- podmiot wdrażający i agencja płatnicza dla Działania 132 PROW 2007-2013, więcej informacji, bardzo jasno i szczególowo sformułowanych oraz formularze wniosków, można znaleźć na stronie ARiMR
- do Prezesa ARiMR składa  wniosek mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo lub  średnie przedsiębiorstwo o refundację wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.

Agencja Rynku Rolnego (ARR)  - podmiot wdrażający Działanie 133 PROW 2007-2013.

data publikacji: 26 maja 2024