Polskie systemy wyróżniania jakości

Zapewnienie jakości produktów żywnościowych jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej, a uczestnictwo rolników i przetwórców w systemach jakości żywności wspierają mechanizmy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFROW). W Polsce rolę tę pełni Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W celu weryfikacji jakości i jej ochrony, tworzone są systemy wyróżniania jakości żywności. Takim systemem unijnym, jest system rejestracji i oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rolnictwa ekologicznego. Niezależnie od systemów unijnych, w poszczególnych krajach i w Polsce również, opracowane zostały systemy wewnętrzne, uwzględniające lokalną specyfikę i możliwości w zakresie wytwarzania żywności wysokiej jakości:


Rolę systemu jakościowego w zakresie wyróżniania żywności, jednak bez wymogów przeprowadzania kontroli, pełni także prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowa Lista Produktów Tradycyjnych a także organizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.
Oprócz systemów ogólnokrajowych powstają również różne regionalne inicjatywy wyróżniania jakości produktów tradycyjnych i regionalnych.

Zobacz także:

data publikacji: 4 października 2022