certyfikat "Jakość Tradycja"

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) jest branżową organizacją producentów, która działa od 2004 r. Liczy ponad 200 członków. Izba stara się aktywnie rozwijać dziedzinę wytwarzania regionalnych produktów wysokiej jakości i produktów tradycyjnych.
PIPRiL wspólnie ze Związkiem Województw RP, opracowała, na wzór systemów europejskich,  pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości. System „Jakość Tradycja”, został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości i zaakceptowany jako taki przez KE.

System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Uznanie tego systemu za krajowy system jakości żywności daje jego beneficjentom możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia uczestnictwa w systemie i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych (Działania 132 i 133 PROW 2007-2013) na podobnych zasadach, jak dla produktow zarejestrowanych w unijnym systemie jakości żywności produktów regionalnych i tradycyjnych.

Charakterystyka produktów wyróżnianych znakiem „Jakość Tradycja”

Surowce:

Surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)
 
Produkty muszą się charakteryzować:


Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50 - letni rodowód (dwa pokolenia). Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem.Wniosek o otrzymanie znaku "Jakość Tradycja" jest nieco łatwiejszy do wypełnienia,  ale podobny do wniosków o oznaczenia europejskie, a  jego dodatkową funkcją jest  przygotowanie krajowych producentów, poprzez przejście przez procedurę uzyskania znaku "Jakość Tradycja", do aplikowania o oznaczenia europejskie.

Dotychczs 28 produktów otrzymało znak "Jakość Tradycja" (a kolejne są w trakcie certyfikacji).

Znak przyznawany jest przez Kapitułę Znaku, składającą się z 11 osób (4 delegowanych przez PIPRiL, 4 delegowanych przez Związek Województw RP i 3 niezależnych ekspertów).

Formularze wniosków o przyznanie znaku "Jakość Tradycja" można pobrać ze strony internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, a wypełnione wnioski składa się w formie elektronicznej i pocztą do PIPRiL.

Więcej o systemie "Jakość Tradycja"

data publikacji: 7 czerwca 2023