Informacje o serwisie

Serwis informacyjny na temat problematyki produktów regionalnych i tradycyjnych we Wspólnej Polityce Rolnej. Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju  Obszarów Wiejskich. Za treści zawarte w niniejszej publikacji odpowiadają jej autorzy. Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w serwisie.

Website received funding from the European Community, Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The sole responsibility lies with the authors of the website; the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

data publikacji: 26 maja 2024