Opis systemu "Jakość Tradycja"

System "Jakość Tradycja" jest skierowanych do indywidualnych przedsiębiorstw lub wytwórców. Przyznanie znaku określonemu produktowi i jego producentowi, nie zamyka drogi innym producentom do otrzymania znaku "Jakość Tradycja" dla podobnego lub takiego samego produktu.
System jest otwarty dla wszystkich producentów w kraju i za granicą. Produkt, dla którego producent aplikuje o znak "Jakość Tradycja" musi mieć dobrą jakość potwierdzoną  nadzorem nad produkcją i odpowiednią kontrolą oraz być identyfikowalny w każdej fazie wytwarzania:

Regulamin znaku "Jakość Tradycja"...

data publikacji: 23 czerwca 2024