Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów"

Cel konkursu   

Organizowany od 2001 r. konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo, to próba upowszechniania możliwości wytwarzania i sprzedawania w Polsce produktów regionalnych i lokalnych, rozpoczęta w czasie, gdy żywność regionalna i lokalna obecna była na polskim rynku w formie incydentalnej – głównie na targowiskach i w niewielu specjalistycznych sklepach w dużych miastach.

Zamierzeniem organizatorów było rozszerzenie tego rynku i uczynienie z niego znaczącej gałęzi przetwórstwa i handlu.

Konkurs miał dostarczyć konsumentom i handlowcom  informacji o jakości i walorach tradycyjnej, regionalnej i lokalnej żywności, wskazać alternatywę w stosunku do masowo sprzedawanej żywności, wytwarzanej przemysłowymi metodami.

Z drugiej strony - brak było ogólnopolskiego katalogu tradycyjnej, lokalnej żywności, jak również wiedzy o korzyściach, jakie daje uczestnictwo producentów lokalnych specjałów w europejskim systemie ochrony żywności regionalnej i tradycyjnej znakami: Chronionego Oznaczenia Geograficznego, Chronionej Nazwy Pochodzenia i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności. Wiedza ta była upowszechniana przez organizatorów konkursu w czasie każdej edycji Naszego Kulinarnego Dziedzictwa.

Rezultaty konkursu

Po 9 latach trwania konkursu można powiedzieć że cel konkursu został zrealizowany:

 

Wielkopolski ser smażony ChOG       Olej rydzowy GTS Oscypek ChNP

 

 

 

 

 

data publikacji: 26 maja 2024