Produkty

W tym dziale przedstawiamy polskie produktów najwyższej jakości. Trudno jest ustalić ich listę, gdyż naprawdę jest  bardzo  wiele znakomitych  polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Trzeba przyjąć jakieś kryteria, tak by móc wyróżnić te najlepsze. Za produkty regionalne i tradycyjne najwyższej jakości uważamy te produkty, które uzyskały już (lub są na zaawansowanym etapie uzyskiwania - wniosek przesłany przez MRiRW do Brukseli) oznaczenia europejskie: Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność.

Również system „Jakość Tradycja” stworzony i zarządzany przez PIPRiL i Związek Województw RP oraz notyfikowany w KE, jako krajowy system jakości żywności, gwarantuje konsumentom wysoką jakość i autentyczność produktów oraz daje im możliwość odtworzenia procesu wytwarzania i poznania składu i pochodzenia wszystkich surowców użytych do wyrobu produktu.

Za produkty najwyższej jakości przyjęliśmy również produkty, które otrzymały najwyższe odznaczenie - Perłę - w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" i ich producenci prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Produkty można przeglądać wyszukując je na 3 sposoby:

Zobacz także:

data publikacji: 1 lutego 2023