Poznaj polskie produkty najwyższej jakości

Trudno jest ustalić listę polskich produktów najwyższej jakości, gdyż naprawdę jest  bardzo  wiele znakomitych  polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Trzeba przyjąć jakieś kryteria, tak by móc wyróżnić te najlepsze. Za produkty regionalne i tradycyjne najwyższej jakości uważamy te produkty, które uzyskały już (lub są na zaawansowanym etapie uzyskiwania - wniosek przesłany przez MRiRW do Brukseli) oznaczenia europejskie: Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność.

Również system „Jakość Tradycja” stworzony i zarządzany przez PIPRiL i Związek Województw RP oraz notyfikowany w KE, jako krajowy system jakości żywności, gwarantuje konsumentom wysoką jakość i autentyczność produktów oraz daje im możliwość odtworzenia procesu wytwarzania i poznania składu i pochodzenia wszystkich surowców użytych do wyrobu produktu.

znaki jakości