produkty tradycyjne

O Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność może ubiegać się grupa producentów dla produktu tradycyjnego (będącego w obiegu od co najmniej 25 lat), posiadającego cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wniosek o GTS może być złożony „bez zastrzeżenia nazwy” lub „z zastrzeżeniem nazwy”.

Wniosek „bez zastrzeżenia nazwy” składany jest przede wszystkim w celach promocyjnych. Każdy dotychczasowy producent danego produktu, niezależnie od sposobu jego wytwarzania, ma prawo dalej posługiwać się używaną wcześniej nazwą, chociaż została ona zarejestrowana. Nie może natomiast posługiwać się znakiem GTS na produkcie. Ten zastrzeżony jest wyłącznie dla tych producentów, którzy produkują zgodnie ze specyfikacją, jaka została podana we wniosku o rejestrację GTS.

Przykładem polskiego produktu, który otrzymał GTS bez zastrzeżenia nazwy jest olej rydzowy. Czyli na całym świecie, można dalej produkować wyrób o nazwie olej rydzowy, ale tylko olej wyprodukowany według opisanej we wniosku specyfikacji (w Polsce, w Europie i na świecie)będzie mógł nosić nazwę "olej rydzowy". Stwierdzenie zgodności produkcji  ze specyfikacją wymaga od producenta poddania się opisanemu we wniosku systemowi kontroli.

Wniosek „z zastrzeżeniem nazwy” zamyka producentom, którzy produkują niezgodnie ze specyfikacją drogę nie tylko do używania znaku, ale i do używania nazwy produktu. Dlatego też wniosek z zastrzeżeniem nazwy może być składany tylko dla produktów o nazwie oryginalnej, która nie jest już w powszechnym użyciu i nie przynosi dochodów w innych miejscach na świecie. Zarejestrowany z zastrzeżeniem nazwy został pierekaczewnik.

Zobacz polskie produkty tradycyjne zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji jako Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

Do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności wpisuje się produkty rolne i środki spożywcze, które charakteryzują się znakomitą jakością i tradycyjnym charakterem a nie są powiązane z żadnym szczególnym obszarem. Dlatego producenci spoza Wspólnoty mają także prawo używania zarejestrowanej przez kraj członkowski nazwy i znaku GTS, jeśli stosują się do wymogów specyfikacji produktu i poddają procedurom kontrolnym, przeprowadzanym przez upoważnione  jednostki certyfikujące. Do rejestracji GTS mogą również zgłaszać własne produkty kraje spoza UE. Więcej o procedurze rejestracji...

ostatnia modyfikacja: 28 września 2012 drukuj artykuł