dofinansowanie: skąd? dla kogo? na co? ile?

1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w Działaniu 132, Działaniu 133 i Działaniu 142 zostało przewidziane specjalne wsparcie

 • dla producentów(Działanie 132) i grup producentów(Działanie 133), wytwarzających produkty rolne nadające się do spożycia przez ludzi
  - zarejestrowane jako ChNP, ChOG, GTS lub
  - w krajowym systemie jakości "Jakość Tradycja"
  - rolnictwa ekologicznego lub Integrowanej Produkcji
  dla zarejestrowanej przez Marszałka Województwa grupy producentów rolnych (Działanie 142)

 

 

Jaką pomoc można otrzymać ?

Na Działanie 132, do rozdysponowania do grudnia 2013 r. (lub do wyczerpania środków) zostało zarezerwowowanych 80 mln euro, bez podziału na lata czy województwa.

 • uczestniczący w europejskim systemie jakości producent może otrzymywać pomoc przez 5 lat wysokości 3200,zł rocznie na 1 produkt. Jednak łączna, rozna suma pomocy nie może przekroczyć równowartości 3000 euro.
 • uczestniczący w krajowym systemie "Jakość Tradycja", producent również może otrzymywać pomoc  przez okres 5 lat. Łączna, roczna suma pomocy na wszystkie produkty jest w tym przypadku ograniczona do 1470,zł.

Na Działanie 133, również do rozdysponownia do końca roku 2013 (wdrożenie projektu musi się zakończyć się do 30.06.2015) zostało przeznaczonych 30 mln euro, bez podziału na lata czy województwa. Nie jest też określona górna granica dofinansowania o jaką może występować grupa producentów.


2.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych, przedsiębiorstwo może otrzymać refundację poniesionych kosztów  do 15 tys.zł, wydanych na przygotowanie wniosku o rejestrację ChNP, ChOG lub GTS dla pierwotnych produktów rolnych, czyli inaczej produktów nieprzetworzonych.

Pobierz dokumenty:

Więcej praktycznie o Działaniu 132 ( MRiRW)

Więcej praktycznie o Działaniu 133 ( MRiRW)

Więcej praktycznie o Działaniu 133  ( ARR)

ostatnia modyfikacja: 28 września 2012 drukuj artykuł