inne strony o produktach tradycyjnych/regionalnych

Poniżej zamieszczamy linki do innych stron związanych z problematyką produktów tradycyjnych. Zapraszamy do informowania nas o ciekawycych stronach na adres produkty-tradycyjne@fdp.org.pl.


Strony informacyjne instytucji rządowych i pozarządowych dotyczące problematyki produktów tradycyjnych i regionalnych.
 
Wydział Oznaczeń Geograficznych
Departament Rynków Rolnych - przyjmuje wnioski o rejestrację europejską, wpis na LPT, itp.
oznaczenia@minrol.gov.pl
Tel: (22) 623 22 08; (22) 623 27 96; Fax: (22) 623 23 00
 
ARiMR jest m.in. operatorem Działania 132 PROW 2007-2013 i agencją płatniczą Działania 133
 
ARR jest m.in. operatorem Działania 133 PROW 2007-2013
 
IJHARS nadzoruje przeprowadzanie certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych
 
Smaczne ogólnopolskie strony w sieci
Najsmakowitszy i zdecydowanie najaktywniejszy portal w sieci - aktualne informacje o imprezach związanych z produktami tradycyjnymi i regionalnymi w całym kraju i wiele innych ciekawych informacji.

Strony organizacji i ich inicjatyw związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz produktami tradycyjnymi i regionalnymi.
 
Strona programowa Fundacji Wspomagania Wsi.
Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych mieszkańców wsi i małych miast.
 
Interesująca strona o Kołach Gospodyń Wiejskich.
KGW często są motorem rozwoju dziedziny produktów tradycyjnych.
 
Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzeń" działa od 2006 r.  na rzecz zachowania tradycyjnego charakteru wsi i bogatej kultury oraz walorów przyrodniczych, aktywizując jednocześnie mieszkańców do działań na rzecz  harmonijnego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
 
Ważna strona dla producentów serów.
Jesteś początkującym serowarem, AGROVIS Ci pomoże !
 
Smaczne strony w różnych zakamarkach Polski
 
Serwis promocyjno-informacyjny nt. działań Samorządu Województwa Opolskiego podjętych dla rozwoju wsi opolskiej. Programy: Odnowa Wsi Opolskiej, Leader, Produkt Tradycyjny „Opolskie specjały" oraz Energie Odnawialne na terenie Opolszczyzny. Serwis adresowany przede wszystkim do mieszkańców gmin i sołectw województwa opolskiego oraz do stowarzyszeń uczestniczących w programach rozwoju wsi opolskiej.
 
Poszukiwacze Smaku to inicjatywa skupiająca miłośników dobrego smaku z Północnej Polski.
 
 

logo_bab_smaży

Informacja o tradycyjnych powidłach śliwkowych z Doliny Dolnej Wisły. Można się dowiedzięc co to za produkt, jak jest robiony, kto go sprzedaje, jak jest promowany, jakie są imprezy w Dolinie Dolnej Wisły, itp.
ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2010 drukuj artykuł