Opis systemu "Jakość Tradycja"

System "Jakość Tradycja" jest skierowanych do indywidualnych przedsiębiorstw lub wytwórców. Przyznanie znaku określonemu produktowi i jego producentowi, nie zamyka drogi innym producentom do otrzymania znaku "Jakość Tradycja" dla podobnego lub takiego samego produktu.
System jest otwarty dla wszystkich producentów w kraju i za granicą. Produkt, dla którego producent aplikuje o znak "Jakość Tradycja" musi mieć dobrą jakość potwierdzoną  nadzorem nad produkcją i odpowiednią kontrolą oraz być identyfikowalny w każdej fazie wytwarzania:

  • Jakość produktu. Przyjmowane są wyłącznie produkty posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii.
  • Kontrola jakości. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku
  • Otwartość. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne
  • Przejrzystość i identyfikowalność produktu. Używający znaku producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability)
  • Nadzór. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin znaku "Jakość Tradycja"...

ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2010 drukuj artykuł