Produkty z województwa dolnośląskiego ostatnia modyf. 22 listopada 2010

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich - Dolny Śląsk

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich - Dolny Śląsk

Zarejestrowany jako Chronione Oznaczenie Geograficzne od 2008 r., wpisany na  Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez MRiRW już w 2005 r.
przeczytaj więcej »