miody ostatnia modyf. 28 sierpnia 2012

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich - Dolny Śląsk

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich - Dolny Śląsk

Zarejestrowany jako Chronione Oznaczenie Geograficzne od 2008 r., wpisany na  Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez MRiRW już w 2005 r.
przeczytaj więcej »
Miód kurpiowski - Kurpie

Miód kurpiowski - Kurpie

Miód kurpiowski został zarejestrowany jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) w lipcu 2010 r., a w 2007 r. otrzymał Perłę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo oraz został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW.
przeczytaj więcej »
Miód drahimski

Miód drahimski

Wniosek o przyznanie ChNP został złożony przez Stowarzyszenie Producentów "Miody Drahimskie" w 2007 r. Również w 2007 r. miód drahimski otrzymał Perłę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, a na Listę Produktów Tradycjnych został wpisany w 2006 r.
przeczytaj więcej »
Miód z Sejneńszczyzny/Miód z Łoździej

Miód z Sejneńszczyzny/Miód z Łoździej

Wniosek o przyznanie ChNP został złożony przez Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach (Polska) oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Łodziejach – Lazdiju rajono bitininku draugija (Litwa) w 2008 r.  
przeczytaj więcej »
Podkarpacki miód spadziowy

Podkarpacki miód spadziowy

Podkarpacki miód spadziowy w sierpniu 2010 r. został zarejestrowany w KE jako 18 polski produkt i jako 5 produkt Chroniona Nazwa Pochodzenia. W 2007 r. podkarpacki miód spadziowy został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW i otrzymał Perłę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
przeczytaj więcej »