derogacje

Derogacje to możliwe odstępstwa od wymagań wterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych. Zgoda na odstępstwa jest wydawana, gdy warunkują one zachowanie tradycyjnego charakteru produktu.

Dwa ważne rozporządzenia:

stwarzają producentom produktów regionalnych i tradycyjnych możliwość legalnego wytwarzania przy użyciu tradycyjnych metod, narzędzi i w naturalnym środowisku.

Zakłady produkujące tradycyjną żywność pochodzenia zwierzęcego, jak też zakłady produkujące tradycyjną żywność niezwierzęcego pochodzenia, mogą uzyskać odstępstwa od niektórych wymagań higienicznych dla sposobu wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego  lub produktów pochodzenia niezwierzęcego , w przypadku gdy odstępstwa te są konieczne dla zachowania tradycyjnego charakteru tych produktów, przy czym jako żywność tradycyjna uznane zostają produkty:

  • wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych lub
  • zgłoszone do Komisji Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Dopuszczone odstępstwa dotyczą charakteru pomieszczeń oraz rodzaju materiałów, z których wykonane mogą być przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania tych produktów

Z życia: np. na mocy tych przepisów możliwe jest produkowanie oscypka i bryndzy podhalańskiej w bacówce, z niepasteryzowanego mleka.

Odstępstwa nie mogą mieć negatywnego wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności tradycyjnej zwierzęcego i niezwierzęcego pochodzenia, a w szczególności nie mogą przyczyniać się do jej zanieczyszczania.

ostatnia modyfikacja: 9 maja 2010 drukuj artykuł