podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W przypadku rolników, którzy zarejestrowali w gminie prowadzenie działalności gospodarczej, na podstawie Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  • przychody z działalności rolniczej, pochodzące ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) nie są opodatkowane,  (Rozdz. 1 Art. 2 pkt 1.1 Ustawy),
  • przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych podlegać będą zasadniczo opodatkowaniu, tak jak przychody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, a formalności z tym związane będą analogiczne. Należy do nich m.in. obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych. W tym miejscu wspomnieć należy jednak o zwolnieniu od podatku dochodowego dochodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa oraz o zwolnieniu od opodatkowania dochodów ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny (Rozdział 3 Art. 21. pkt 71 i 72 Ustawy).

 

ostatnia modyfikacja: 3 maja 2010 drukuj artykuł