wymagania weterynaryjne i higieniczno-sanitarne

W przypadku wytwarzania i sprzedaży artykułów żywnościowych konieczne jest zgłoszenie wniosku o:

 

 

Sprzedaż niewielkich ilości produktów pochodzących z własnego gospodarstwa i przetworzonych
W przypadkach wytwarzania i sprzedaży niewielkich ilości produktów pochodzących z własnego gospodarstwa inaczej mówiąc nieprzetworzonych (to sformułowanie wymaga wyjaśnienia, które pojawi się przy  szczegółowym omawianiu przepisów weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych), rejestracja zakładu jest wystarczająca i jego zatwierdzenie nie jest wymagane.

Warto zauważyć, że przepisy wykonawcze dotyczące sprzedaży "niewielkich ilości produktów pochodzących z własnego gospodarstwa"  określają różne ministerstwa, używając różnego nazewnictwa dla określenia formy sprzedaży:

  • weterynaryjne (produkty pochodzenia zwierzęcego) - określa MRiRW jako formę sprzedaży bezpośredniej
  • higieniczno-sanitarne (produkty pochodzenia niezwierzęcego i mieszane) - określa Ministerstwo Zdrowia jako bezpośrednie dostawy

Wytwarzanie i sprzedaż niewielkich ilości produktów przetworzonych jest możliwe tylko dla produktów pochodzenia zwierzęcego w formie sprzedaży lokalnej, marginalnej i ograbniczonej (MOL) (wymagającej tylko rejestracji bez zatwierdzania).
W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) legalne wytwarzanie i sprzedaż - nawet niewielkich ilości produktów przetworzonych podlegających inspekcji sanitarnej (za wyjątkiem produktów w postaci suszonej lub kiszonej), czyli np. chleba czy ciastek - wymaga rejestracji i zatwierdzenia zakładu u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rejestracja a zatwierdzenie:

  • Rejestracja zakładu jest formą prostą i niewymagającą obecności organu nadzoru w zakładzie – polega na przyjęciu wniosku i innych dokumentów od przedsiębiorcy, rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji administracyjnej o rejestracji.
  • Zatwierdzenie zakładu jest bardziej skomplikowane, bowiem przepisy UE nakazują organowi nadzoru w tym przypadku wizytę w zakładzie i w czasie tej wizyty stwierdzenie, czy warunki w zakładzie spełniają wymagania zawarte w szczegółowych przepisach.
ostatnia modyfikacja: 3 maja 2010 drukuj artykuł