ubezpieczenia KRUS i ZUS

Rolnik lub domownik rozpoczynający indywidualną działalność gospodarczą ma możliwość dalszego korzystania z tańszego ubezpieczenia rolniczego KRUS (pomimo, że już w zasadzie powinien uczestniczyć w powszechnym, droższym, systemie ubezpieczeniowym ZUS ), musi jednak w tym celu sprostać następującym wymogom:

  • w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej mieć za sobą trzyletnie ciągłe ubezpieczenie rolnicze,
  • przekazać do KRUS w ciągu 14 dni od otworzenia firmy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia, a do końca zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o podatku należnym od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, podatek ten nie może być wyższy niż 2755zł (kwota ta jest waloryzowana),
  • rolnik lub domownik ubiegający się o pozostanie w KRUS musi stale prowadzić działalność rolniczą i pracować w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej jednego hektara lub stale pracować w dziale specjalnym.

W kwietniu 2009r., ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników została znowelizowana i składki zostały uzależnione od posiadanego przez rolnika areału. Składki zostały procentowo podwyższone dla rolników posiadających powyżej 50 ha, np. rolnik posiadający 50-100 ha zapłaci teraz składkę kwartalną wyższą o 240zł.

Z życia: Składki w systemie KRUS są niższe niż składki w ZUS. Przykładowo, rolnik prowadzący firmę  i posiadający do 50 ha, zapłaci za kwartał składki do KRUS w wysokości ok. 500zł, a rolnik ubezpieczony w ZUS ok. 1850zł, czyli ponad trzy razy więcej.

ostatnia modyfikacja: 3 maja 2010 drukuj artykuł